Zahradník (zaměření Krajinář, krajinářka)

Kód oboru: 

41-52-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Učební obor je aplikovaný a osvědčil se ve státech Evropské unie.

 

ZAMĚŘENÍ OBORU

Základní práce a technologické postupy související s přípravou prostředí, zakládáním a udržováním zeleně v krajině s využitím jednotlivých druhů bylin, travin a dřeva. Realizace krajinářských a drobných zahradních úprav podle předložené dokumentace. Žáci mají praktický výcvik v realizaci zahrad.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru absolvent ovládá zakládání trávníků a jejich údržbu, výsadbu a údržbu jednoletých, dvouletých, víceletých a trvalých okrasných rostlin, keřů, jejich tvarování a řez, výsadbu a ošetřování stromů včetně alejových. Rozpozná jednotlivé druhy bylin, travin a dřevin, hlavní choroby a škůdce dřevin a rostlin včetně ochrany. Dokáže samostatně realizovat navržené projekty zeleně v terénu.

Dívky získají navíc znalosti z provádění aranžérské a vazačské práce ze suchých květin a jiných přírodních materiálů, dále ze základů košíkářství a dovednosti z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky (křovinořez a sekačka).

Chlapci získají navíc dovednosti z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky, křovinořezů, zahradních mechanismů. Dále osvědčení pro práci s motorovou pilou a znalosti a dovednosti z prací v lesích.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili z řad chlapců žáci s poruchami omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, trpící závažnými stavy znemožňujícími fyzickou námahu, nemocemi nervovými s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace.

U všech uchazečů je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení, nemocem ledvin a močových cest, revmatismu a alergiím na pyly rostlin. Individuálně je třeba posoudit též záchvatová onemocnění.

V případě změněné pracovní schopnosti (ZPS) je nutné doporučení Posudkové komise sociálního zabezpečení .

 

UPLATNĚNÍ

Po ukončení učebního oboru je absolvent schopen provádět údržbu areálů a interiérů podniků, společností i ostatních organizací, historických parků a zahrad, pečovat o městskou zeleň, dětská a sportovní hřiště. Uplatní se při práci v okrasných školkách a sklenících. Má možnost soukromě podnikat v oboru krajinářství, údržba zeleně, péče o alejové stromy apod. Chlapci mohou najít uplatnění jako zaměstnanci při těžbě a zpracování dřeva, děvčata jako pracovnice v zahradnictví.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost studovat v nástavbovém studiu denní nebo dálkovou formou, zakončeném maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní