Opravářské práce

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Kód oboru: 

41-55-E/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole škole.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent v průběhu přípravy získá základní znalosti, dovednosti a návyky z oblasti zemědělské výroby potřebné pro výkon dělnických činností a naučí se provádět technické údržby, seřízení a běžné opravy mechanizačních prostředků používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Získá základy obsluhy diagnostických přístrojů a zařízení, základní dovednosti ve strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí. Ovládá provádění běžných oprav traktorů i přípojných vozidel. Získá přehled z ekonomiky opravárenské a údržbářské činnosti. Ovládá i zásady a předpisy z požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a naučí se zacházet s protipožárním zařízením. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Do učebního oboru mohou být přijati žáci pouze na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

UPLATNĚNÍ

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník v zemědělství nebo průmyslu zaměřený na výkon opravárenských prací.