Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce)

Kód oboru: 

29-51-E/02

Dvouletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru zná absolvent složení a vlastnosti základních druhů surovin a pomocných látek, podmínky jejich skladování a jejich využití v pekařské technologii, základní technologie přípravy těst, náplní i polev pro různé druhy běžných i speciálních pekařských výrobků, jejich tvarování, princip pečení a způsoby uchování hotových pekařských výrobků s ohledem na jejich trvanlivost. Má přehled o strojích a zařízeních používaných v pekařské výrobě, včetně balicích linek, umí hospodárně využívat suroviny a energii, zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostředí.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Před nástupem se musí uchazeč podrobit vyšetření pro potravináře, tzn. Získat potravinářský zdravotní průkaz.

 

UPLATNĚNÍ

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání pekař. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené zejména na pekařské práce.