Aktivity a partneři školy

Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants Goalie Shirts Soccer Padded, Nike Padded Goalkeeper Pants, Man U Cotton-padded coat
Nike Trainer Huarache Mens, Mens Nike Trainer Huarache look at here

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o. s.

                                                                        autorizované společenstvo

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Kolem citovaného časopisu vznikl kolektiv většího počtu lidí, které sdružovala potřeba se navzájem informovat o nových výrobcích, technologiích a o projektování tepelné a instalační techniky. Tato témata zajímala nejenom projektanty, ale i řemeslníky, provozovatele, servisní pracovníky a uživatele. Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993). Tím byly vytvořeny konečné právní podmínky subjektu s pevnou organizační strukturou a s předmětem činnosti, kterému tak byla dána i obsahová náplň. Poslání a úkoly cechu byly dány do preambule stanov. Hlavním posláním cechu je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné i lidské úrovně, profesní cti a tradic. Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž, provoz a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. V neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Email: cti@cechtop.cz,
 

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR.

 

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Střední odborné učiliště Uherský Brod je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, vznikl jako významná součást nově strukturované české společnosti po listopadu 1989 a cílem koncipovat a prosazovat potřeby a zájmy stavebního odvětí. Navazuje na svazové činnosti, které se tradují 100 let s přestávkou v letech totality. Je občanským sdružením právnických a fyzických osob a řídí se stanovami schválenými valnou hromadou.
Je vrcholným představitelem českého stavebnictví, garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Jeho význam je o to větší, že v ČR není žádný státní centrální orgán pro resort stavebnictví. Svaz hájí oprávněné zájmy členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě, hospodářské politice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí expertů při jejich tvorbě a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn. Členství v Konfederaci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů v součinnosti s ostatními jejími významnými členy posiluje jeho vliv navenek. Je členem tripartity a zde má významnou příležitost zasahovat do projednávané vládní politiky v oblasti ekonomické a sociální spolu se zástupci odborových svazů. Je sociálním partnerem odborů za obor stavebnictví a výroby stavebních materiálů.

 

Cech malířů a lakýrníků ČR o.s.

Učňovská 1

190 00, Praha 9 – Jarov

http://www.cechmal.cz

Cech malířů a lakýrníků ČR zahájil svou novodobou činnost v roce 2003, ale kořeny cechovní činnosti sahají až do období vlády Karla IV. V současnosti je v cechu registrováno více než 250 členů ( řemeslníků, malířských firem a odborných učilišť) a počet zájemců o členství se neustále zvyšuje. Dnešní cech chce navázat nejenom na svoji bohatou historii, ale především chce vyvíjet svou činnost tak, aby malířské a lakýrnické řemeslo znovu získalo tak dobré jméno, jaké mělo v minulosti, má snahu o to, aby jeho členové dostávali informace o nových materiálech a zároveň byli proškolováni na jejich aplikace. To je velmi důležité pro dosažení profesionální práce.Cech začal též úzce spolupracovat s odbornými učilišti. Je potřeba, aby na učilištích probíhala odborná výuka v souladu s novými trendy malířského řemesla.

 

 

 

Cech podlahářů České republiky

Cech podlahářů České republiky o.s. vznikl 31.12.1997 jako otevřená profesní organizace pro všechny právnické a fyzické osoby podnikající v podlahářském oboru.

Cech sdružuje realizační podlahářské firmy a podlahová studia/maloobchodní prodejny podlah a podlahovin v sekcích a školy vyučující obor "podlahář" nebo "podlahářské práce"
Partnery cechu jsou výrobci a dovozci materiálů, technologií, nářadí atd. a odborné časopisy DOMO a Podlahy a interiér (každý člen dostává výtisk zdarma)

Cech je iniciátorem řady akcí a projektů: 

Cech je otevřený všem kvalitním podlahářům, parketářům a zhotovitelům průmyslových podlah.

www.cech-podlaharu.org

kancelar@cech-podlaharu.org

 

Alcaplat s.r.o.

Firma Alcaplast  s.r.o. byla založena v roce 1998 jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.). V současné době patří mezi největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Kromě svého tradičního sortimentu napouštěcích a vypouštěcích ventilů vyrábí předstěnové instalační WC systémy, podlahové žlaby, plastové nádržky, vanové a vaničkové sifony. Mezi základní výrobní sortiment firmy dále patří umyvadlové a dřezové sifony, podlahové vpusti, flexi připojení, WC sedátka, příslušenství atd.

Ve filozofii společnosti hraje design a kvalita nezastupitelnou a klíčovou roli. Sortiment firmy Alca plast byl utvářen mnohaletými zkušenostmi s ohledem na potřeby a požadavky zákazníků, nové trendy a kontakt s trhem.

Firma má zaveden systém jakosti dle ISO 9001:2008. Všechny výrobky uvádí na trh po úspěšném otestování a ověření v akreditovaných zkušebnách v ITC Zlín a OFI Vídeň.

Společnost Alcaplast prodává své výrobky spokojeným zákazníkům do mnoha zemí po celém světě.

Firma má v současné době dominantní postavení na trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rusku a pobaltských státech, významný tržní podíl má i v arabských zemích.

Alcaplat s.r.o.

Bratislavská 2846

Břeclav

www.alcaplast.cz